Nederlands Fonds voor de Letteren weer in de vuurlinie

In De Volkskrant van vrijdag jl. stelt criticus Arjan Peters opnieuw vragen bij de "ondoorgrondelijkheid van het [Nederlandse] Fonds voor de Letteren." Jaarlijks krijgt het Nederlandse Fonds 6 miljoen euro, waarvan het 2.782.500 euro besteedt aan schrijvers en vertalerssubsidies, "maar waarom de ene auteur een kleine beurs krijgt en de andere een huizenhoge, horen we nooit", stelt Peters. De vage criteria waarmee het schrijversmanna wordt verspreid zijn hem een doorn in het oog. "Geerten Meijsing ontving een werkbeurs (30 duizend euro) voor een bundeling van oude essays [nvDPM: Stukwerk, tegenhanger van Stucwerk (2001)], en hoeft die niet eens terug te storten. Erik Vlaminck, voormalig lid van de adviesraad en van een werkbeurzencommissie, kreeg als afscheidscadeau 75 duizend euro mee voor twee boeken." Peters wees in de rubriek InDruk al eerder op de achtergronden van deze onwaarschijnlijk hoge beurs, waarmee Vlaminck - althans volgens het Fonds voor de Letteren - "de allerbeste schrijver uit ons taalgebied" zou wezen (zie De Volkskrant, 25 augustus 2006, het betreffende fragment vind je in de comments bij dit bericht). Als literair lobbyist kent Vlaminck het klappen van de zweep. De schrijver was tot voor heel kort directeur van de Antwerpse Schrijversacademie, is sinds enige tijd voorzitter van de nieuwe Vlaamse Auteursvereniging én combineert dit met een rol als jurylid van de Libris Literatuurprijs 2007. Peters haalt ook nog de case Co Woudsma aan. De dichter van Geluksinstructies (2005) kreeg dit voorjaar een werkbeurs van 10.000 euro toegekend, maar in het oordeel van de adviescommissie werd schamper gedaan over zijn bundel van "ongelijke kwaliteit". Woudsma was vertoornd over deze motivatie en drong aan op een inhoudelijke discussie. Zijn beurs zou hij terugstorten. Hij vroeg dat de werkbeursweigering in de nieuwsbrief zou vermeld worden, maar dat zinde het Fonds voor de Letteren niet: de auteur zou te zeer een statement willen maken. Peters: "Men kent een schrijver geld toe, voegt daar een flodderig gesteld advies bij, gaat niet in op zijn voorstelbare bezwaren en weigert zijn weigering openbaar te maken - zogenaamd om hem te beschermen." Uiteindelijk komt Woudsma's weigering in het volgende jaarverslag te staan, maar niét in de nieuwsbrief...Zie voor de geanimeerde Woudsma-discussie ook al eerder op De Contrabas.
Tags:
Geplaatst door Dirk Leyman op 10-12-2006
Verwante berichten
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening