'Geschiedenis van de literatuurkritiek' in de maak

Jos Joosten, de nieuwe hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft in zijn oratie aangekondigd dat hij werk gaat maken van een Geschiedenis van de literatuurkritiek in Nederland. Die zou moeten verschijnen in 2011 en wordt een collectief werk van een aantal literatuurwetenschappers. In zijn rede pleitte Joosten ook voor "een afstandelijkere, analytische houding ten opzichte van de literaire kritiek" vanuit de neerlandistiek. "Het zijn de critici die nog steeds als eersten publiekelijk al dan niet hun zegen geven over een nieuw boek en zo bijdragen tot succes, literaire erkenning en, bijvoorbeeld, de weg openen naar mogelijke bekroningen." Wetenschappers, vindt Joosten, nemen veel te vaak een prescriptieve houding aan ten opzichte van critici (‘Een goede criticus moet...’), terwijl dat niet hun taak is. Op de blog van Ons Erfdeel wordt alvast betreurd dat Joostens geschiedenis zich blijkbaar enkel tot Nederland zou beperken. "In de loop van de geschiedenis hebben Vlaamse critici zich immers vaak gebaseerd op standpunten en ideeën van Nederlandse critici en omgekeerd. De nieuwe Nederlandse literatuurgeschiedenis die onder de hoede van de Taalunie tot stand komt, neemt uitdrukkelijk de Nederlandstalige literatuur als geheel onder de loep." Joosten werkt ook aan een nieuwe essaybundel die dit voorjaar bij uitgeverij Van Tilt verschijnt en schrijft aan een biografie over Jan Walravens.
Tags:
Geplaatst door Dirk Leyman op 10-02-2007
Verwante berichten
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening