Editie Volledige Werken W.F. Hermans zwaar onder vuur

In een zopas verschenen Errata-nummer van het Hermans-magazine staat een frontale aanval op de editiekunde bij de Volledige Werken van W.F. Hermans (1921-1995). De Volledige Werken verschijnen momenteel onder auspiciën van het W.F. Hermans Instituut en het Constantijn Huygens Instituut deel per deel bij De Bezige Bij. Volgens het tijdschrift, dat zich toelegt op het bestuderen van Hermans' oeuvre én de schrijver daarbij idolaat bejegent, wemelt het onder meer in de registers van de fouten. Vooral het in december 2006 verschenen deel 12 (met daarin de Boze brieven van Bijkaart en Houten leeuwen en leeuwen van goud) moet het ontgelden. Het Hermans-magazine heeft een uitputtende (en bij momenten hilarische) bijlage van 31 pagina's gemaakt met gedetailleerde rectificaties en terechtwijzingen op de registers, in een extra nummer dat exclusief aan de abonnees werd aangeboden. Vaak gaat het mis bij persoonsomschrijvingen of biografische signalementen. "Je vraagt je af of er bij het Willem Frederik Hermans Instituut nog wel iemand rondloopt die enige affiniteit heeft met het werk van deze schrijver", zo staat er in de inleiding. Vooral de eindverantwoordelijke voor de tekstontsluiting en editie van de Volledige Werken, prof. dr. Annemarie Kets, is de kop van jut. "De bezorging staat onder leiding van prof. dr. A. Kets-Vree van het Huygens-instituut voor wier 'knoeiwerkjes', 'kolossale blunders', 'klungelige, ondeskundige notaties, 'beruchtheid' en 'piramidale botheid' Hermans al in 1992 heeft gewaarschuwd. Niemand heeft er zich ook maar iets van aangetrokken, het 'zoogdier' (Hermans) mocht haar gang gaan met Hermans VW." Ook de begeleidingscommissie, met onder meer prof. Frans. A. Janssen, prof. Raymond J. Benders en prof. Ton Anbeek van der Meijden, wordt gekapitteld. "Van een intensieve begeleiding kan geen sprake zijn geweest: Kets-Vree heeft ongehinderd door wie dan ook een 'nagenoeg volstrekt onhandelbare turf uit haar moeras' (Hermans) mogen afleveren en niets anders." Het tijdschrift zegt enkel te zijn ingegaan op de fouten in de papieren uitgave en niet op de editiewetenschappelijke verantwoording die op de site van het Constantijn Huygens Insitituut wordt afgelegd. Want: "Dan was deze bijlage dubbel zo dik geworden." De Volledige Werken van Willem Frederik Hermans bevatten, volgens de editeurs, "alle afzonderlijk verschenen werken en de verspreid gepubliceerde, maar ongebundeld gebleven teksten van de auteur." In totaal zou het om 23 of 24 verzamelbanden gaan. In 2007 verschijnt als volgende deel van de Volledige Werken een deel Romans (Deel 2), met daarin Ik heb altijd gelijk, De God Denkbaar Denkbaar de God en Drie melodrama's. Het Hermans-magazine waarschuwt dat we "dus nog wat gaan beleven de komende jaren": "Er staan ons tot voorjaar 2016 zeven delen beschouwend werk (11 tot en met 17) en vier delen ongebundeld werk (de delen 20 tot en met 23) te wachten. Dat worden dus in totaal elf delen met rammelende registers, annotaties, bibliografieën en commentaren." Het blad wijst er tenslotte op dat "driekwart van alle opgespoorde [tekst-]varianten buiten de Volledige werken is gehouden." Het Hermans-magazine, momenteel bestierd door Bob Polak en Dirk Baartse, is niet geheel onbesproken: op een bepaald moment rolden rivaliserende clans en makers bijna vechtend met elkaar over de grond. Eventjes waren er onder de naam WFH-verzamelkrant zelfs drie Hermans-fanzines actief. Bovendien heeft het blad zelf wel eens de handen vol aan het rectificeren van zijn eigen vergissingen, zie ook hier. [met dank aan Armand Plottier voor het signalement]
Tags:
Geplaatst door Dirk Leyman op 30-03-2007
Verwante berichten
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening