'Laatste woorden' van Marcel Proust worden geveild te Parijs

Bij de Parijse afdeling van Sotheby’s gaan op dinsdag 16 december een aantal merkwaardige artefacten onder de hamer van de Franse auteur Marcel Proust (1871-1922). Het betreft een aantal persoonlijke spullen én een twaalftal brieven aan zijn trouwe gouvernante Céleste Albaret. Een van de topstukken is ongetwijfeld een briefje met daarop de laatste handgeschreven woorden van Proust. De auteur van A la recherche du temps perdu schreef het kattebelletje 's morgens op 18 november 1922 op zijn ziekbed, toen zijn uitgeput organisme de fatale gevolgen van een bronchitis niet meer kon afwentelen. De tekst is een boodschap gericht aan Céleste Albaret: "Céleste, Odilon peut partir dans 10 minutes et rentrer vers 6h1/2. 7h du matin. Approchez de moi la chaise”. En op de keerzijde: "J’avais entendu fer au lieu de verre." Vervolgens poogde Proust een slok koffie te nemen, terwijl hij aan Céleste zei: "Om u en mijn broer [Dr. Robert Proust] een plezier te doen." Het briefje raakte bevlekt met koffiekringen, waarvan de sporen nog steeds te zien zijn. Proust overleed diezelfde dag omstreeks 16 uur 30. Geschat wordt dat het briefje voor 6.000 à 8.000 euro van de hand zal gaan.
Een ander kroonjuweel van de veiling wordt een gedicht van zeven verzen dat Proust schreef ter ere van Céleste, één maand voor zijn dood. De waarde daarvan wordt begroot op 8 à 12.000 euro. Verder komen ook een plukje haar van Proust, gevat in een medaillon (1000 à 1.500 euro) en zijn gouden uurwerk (1.500 à 2.000 euro) ter veiling, naast aan Céleste gerichte kaarten en telegrammen. De documenten zijn afkomstig uit de nalatenschap van Céleste Albaret, die door Proust als zijn erfgename werd aangeduid en hem tot zijn laatste snik bijstond. Het bestaan van de stukken werd in de jaren zeventig (her)ontdekt door de bibliofiel-verzamelaar Jacques Guérin, die er een flink deel kon van aanschaffen en zo een exquise Proustverzameling wist op te bouwen. Céleste bezat immers ook talloze door Proust geschonken eerste drukken van zijn werk. Guérin stimuleerde Albaret bij het schrijven van haar intieme herinneringen aan Proust, die in 1973 verschenen onder de titel Monsieur Proust. Op de veiling van Sotheby's is voorts ook materiaal van Wagner, Mérimée, Bossuet, Matisse, Rimbaud aan te schaffen. Zie de berichtgeving bij Le Figaro en op de blog van Pierre Assouline.
Tags:
Geplaatst door Dirk Leyman op 14-12-2008
Verwante berichten
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening