Overlijden Claus zorgt voor rush op zijn boeken, katholiek protest tegen 'toejuichen euthanasie'

De dood van Hugo Claus veroorzaakt bij nogal wat Vlamingen een rush op zijn boeken. Vooral Het verdriet van België staat daarbij sterk in de belangstelling, met meldingen van tien keer zoveel vraag als gewoonlijk naar zijn boeken, aldus Skynet. Uitgeverij De Bezige Bij heeft donderdag de laatste exemplaren aan de boekhandelaren bezorgd. Ter gelegenheid van de 25-jarige verjaardag van het boek was een speciale editie op 10.000 exemplaren gedrukt en werden intussen evenveel exemplaren herdrukt. Een nieuwe herdruk zou tegen 4 april in de boekhandels moeten liggen.
Intussen zijn een aantal katholieken in Vlaanderen hogelijk ontstemd over de 'ophemeling' inzake euthanasie na de zelfgekozen dood van Hugo Claus. Ze wijzen daarbij uitdrukkelijk de vinger naar de media, waarin Claus' beslissing om zelf uit het leven te stappen omdat hij niet verder wilde aftakelen als Alzheimerpatiënt, uitgebreid aan bod komt.
“De wijze waarop wordt omgegaan met de euthanasie die Hugo Claus pleegde, de wijze waarop sommigen deze daad niet alleen proberen goed te praten, maar zelfs, als summum van edelmoedigheid de hemel in prijzen, stoot tegen de borst", aldus de generale overste van de Broeders van Liefde René Stockman op Kerknet. Stockman krijgt daarbij de steun van de interimvoorzitter van CD&V Wouter Beke en van de woordvoerder van kardinaal Danneels, die vooral de mediatisering van het overlijden van Claus hekelen. "Is het leven van mensen die hun woorden niet meer vinden, dan waardeloos geworden?", voegt Stockman er nog aan toe. Broeder Stockman heeft vragen "bij de manier waarop de Vlaamse media vrijwel unaniem diens beslissing toejuichen". Hij spreekt van "de pretentie en arrogantie van een bepaalde groep in de samenleving, die haar levensfilosofie probeert op te dringen aan iedereen. En wie er een andere visie op nahoudt, durft die nauwelijks uit te spreken op straffe van als een kwezel te worden uitgescholden." Pleitbezorgers van euthanasie en recht op waardig sterven in Vlaanderen reageren intussen onthutst op de uitspraken van Stockman. In De Morgen noemt Wim Distelmans, professor palliatieve geneeskunde aan de VUB, de uitspraken "heel verregaand": "Hugo Claus is een man die voor zichzelf heeft bepaald dat hij ondraaglijk lijdt en dat hij dat niet meer wou meemaken. Dat is ook wat de media gezegd hebben. Voor zo'n beslissing moet een mens moed hebben en ik zie niet in waarom dit een fout signaal zou zijn."
Kardinaal Danneels alludeerde in zijn paashomilie nu ook op de zaak: "Door zomaar uit het leven te stappen, antwoordt men niet op het probleem van lijden en dood. Men loopt er in een boog omheen en omzeilt het. Omzeilen is geen heldendaad, geen voer voor frontpaginanieuws.”
Intussen heeft publicist en ex-Standaard der Letterenchef Frank Albers een open brief geschreven aan broeder Stockman, zie zijn blog: "Eén ding wil ik u alvast nageven: u bent dapperder dan uw kardinaal. U noemde tenminste man en paard, de kardinaal niet, de kardinaal verkoos de schrijver via insinuerende algemeenheden te kritiseren. Een beetje laf van de kardinaal." en: "Uw suggestie dat Claus’ besluit en de mediareacties neerkomen op een “ode aan het leven van de volmaakten, van de succesvollen” is wel bijzonder pijnlijk voor iedereen die ooit ook maar een heel klein beetje kennis heeft genomen van Claus’ werk. Ik ken niet veel schrijvers of dichters in onze literatuur in wier werk het onvolkomene, het gebrekkige en het kwetsbare van het menselijk bestaan met zoveel luciditeit, mededogen en ja, liefde is vormgegeven als in het werk van Claus." [aangevuld op 22.3 en 23.3]
Tags:
Geplaatst door Dirk Leyman op 21-03-2008
Verwante berichten
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening