Vlaamse literatuurcanon in ‘Knack’ zet kwaad bloed

Het vorige week in Knack verschenen artikel over de Vlaamse canon (zie dit DPM-bericht) doet academicus Edward Vanhoutte, verbonden aan het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB), in de pen kruipen. In het artikel in Knack van Frank Hellemans werd gesneerd naar de lijst van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) waarop enkele grote namen ontbraken. Volgens Knack had de Academie, waaronder het CTB ressorteert, hun canon samengesteld op basis van zeventien, voornamelijk academische lijsten.
Vanhoutte publiceert nu op zijn eigen website en in zijn eigen naam een lange open brief met als titel ‘De schertscanon van de eerbiedwaardige Academie’. Volgens Vanhoutte “deugt Hellemans’ stuk niet. Het is op los zand gebouwd”. Het lijstje waar Knack naar verwijst bestaat gewoonweg niet. “Willens nillens voert u 'de ouderwets vrijzinnige canon' op basis 'van 17 onduidelijke lijstjes' op als 'enige officiële canon aan Vlaamse kant', 'Vanhouttes lijstje', 'ideologische putsch', en 'canon van de KANTL'. Hiermee desinformeert u de lezer. Niets van dit alles bestaat, en dat had u makkelijk kunnen achterhalen mocht u zich de moeite hebben getroost de teksten die u aanhaalt ter bewijsvoering ook aandachtig te lezen. U vermeldt de visietekst die ik in 2007 schreef voor de KANTL en het beleidsvoorbereidend onderzoek dat ik in 2000 als onafhankelijk expert schreef. (…) Eigenlijk heeft u zich in de maling laten nemen door het 'smeuïge verhaal' dat Marc Reynebeau in De Standaard van 18/01/2008 deed en waarbij hij voorbijging aan de beperktheid van de bevraging en het resultaat prompt tot 'het Vlaams lijstje' bombardeerde. (…) Dat u na amper twee halve kolommen uw toevlucht moet zoeken in de confrontatie van Knacks Pantheon met een canon die u aan de KANTL of het CTB toeschrijft maar eigenlijk een constructie van uzelf is, bewijst dat u over de canon van Knack zelf weinig te vertellen hebt. (…) Het lastige is nu dat u met deze informatie voorhanden uw artikel gerust kunt inkorten tot, ruwweg geschat, een vijftal halve kolommetjes. (...) Daarom stel ik voor alleen de titel van het artikel over te houden. Want dat is het enige wat u in die zeven bladzijden aan de lezer meegeeft: Knacks canon van de Vlaamse literatuur.”
Bovendien, aldus nog Vanhoutte, gaat het standpunt van de KANTL zoals geformuleerd in de visietekst, “niet eens over het plan van de Nederlanders om 60 klassieken uit te geven, maar was het een antwoord op een nota van het VFL omtrent de organisatie van de uitgave van oeuvres van Vlaamse schrijvers, waarvoor de KANTL en het VFL een gezamenlijke opdracht hadden gekregen van het kabinet van de Vlaamse minister van Cultuur”. (Foto: Louis Paul Boon, die de Knack-canon aanvoerde, geschilderd door Maurice Roggeman)
Tags:
Geplaatst door Hans Cottyn op 08-04-2008
Verwante berichten
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening