Vlaams Cultuurminister Anciaux wil Taalunie op de schop nemen

De Vlaamse minister van Cultuur Bert Anciaux en huidig voorzitter van de Taalunie heeft verregaande plannen voor een hervorming van de Taalunie. Volgens Anciaux schiet de Taalunie - met een budget van 14 miljoen euro - tekort qua zichtbaarheid bij het grote publiek. Ook ziet hij brood in het fuseren van de Vlaamse en Nederlandse letterenfondsen.
In De Morgen dringt hij aan op een grotere betrokkenheid van de bevolking bij het taal- en letterenbeleid. "Als de Taalunie al bekend is bij een breder publiek, dan vanwege haar rol in de spellingshervorming. Over de meest recente hervormingen is de bevolking nooit iets gevraagd. Als dat wel was gebeurd, hadden we misschien fouten kunnen vermijden." Anciaux ziet geen brood in een Taalunie naar het model van de Académie française, zoals onlangs Benno Barnard in gedachten had. Barnard wreef de Taalunie toen aan dat ze te weinig inspanningen leverde om de taalverloedering te bestrijden.
Anciaux ziet dan weer vooral heil in democratisering. Hij denkt daarbij onder meer aan wedstrijden. "Waarom schrijft de Taalunie geen wedstrijd uit om een Nederlands woord te vinden voor de iPhone? Ik ben er zeker van dat je de bevolking op die manier enthousiaster krijgt voor het taalbeleid, een thema waar de mensen bij stilstaan, maar dat wel iedereen aanbelangt."
Anciaux pleit verder nog voor een Taalunie die een veel actievere rol speelt in de socialisering via taalverwerving. "De organisatie moet nog veel meer instrumenten aanreiken om nieuwkomers via taal uit hun isolement te halen. En ook het internationale beleid moet actiever." In de Volkskrant lanceert Anciaux nog meer voorstellen en denkt hij hardop over een fusie tussen het Vlaamse en Nederlandse Fonds voor de Letteren. "Als [dat gebeurt] staan we internationaal veel sterker. Vlaanderen en Nederland vallen internationaal op met muziek, dans en theater, maar ik heb de indruk dat de literatuur daar toch bij achterblijft. Dat is ook een taak voor de Taalunie." Anciaux wil de hervormingen zo spoedig mogelijk doorvoeren. Eind 2009 loopt zijn mandaat als voorzitter van het comité van ministers dat het beleid bepaalt, immers af. (DL - foto Bert Anciaux in Legoformaat door Dirk Denoyelle)
Tags:
Geplaatst door Dirk Leyman op 18-07-2008
Verwante berichten
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening