Werkgroep moet oplossing bieden voor schrijversproblemen

Een delegatie van de Vlaamse Auteursvereniging (VAV) is vandaag op bezoek geweest bij de Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V). Als concrete uitkomst van het onderhoud gaat de minister in overleg met de VAV een werkgroep opstarten, zo meldt een gezamenlijke mededeling. Die werkgroep krijgt de opdracht te zoeken naar een "gestructureerde oplossing voor een aantal problemen waar Vlaamse schrijvers mee kampen".
Opmerkelijk is dat de eregeldregeling voor auteurs "van uitzonderlijke verdienste" onder druk komt te staan. Schauvlieges voorganger Bert Anciaux had na protest van de VAV, bij monde van voorzitter Erik Vlaminck (foto), een eregeldregeling naar Nederlands model aangekondigd. Uit het overleg bleek vandaag dat Schauvliege "geen voorstander te zijn van dergelijke ad hoc-regelingen". De minister wil wel "in overleg zoeken naar een gestructureerde en maatschappelijk aanvaardbare oplossing waar de nodige objectiviteit is ingebouwd. Die oplossing moet binnen de globale loopbaanproblematiek van auteurs kaderen." Als bijkomend argument geldt dat deze regeling "destijds van de Inspectie van Financiën een negatief advies kreeg en dat ze berust op geen enkele decretale basis".
De VAV lijkt zich erbij neer te leggen dat het veelbesproken schrijverspensioen er niet in de voorziene vorm komt: "De VAV onderschrijft deze kijk ten volle maar dringt wel aan op een snelle regeling voor dié situaties waar armoede schrijnend is." Of de minister de regeling helemaal afschaft, is onduidelijk. Haar woordvoerder Patrick Verstuyft antwoordde desgevraagd aan Belga dat "de materie zeer gevoelig ligt en hij dus voorlopig niet meer kan vertellen dan wat in het persbericht vermeld wordt".
Een en ander zal dus verder in een werkgroep, met vertegenwoordigers van het federale niveau, worden behandeld. Ook het sociaal statuut van de kunstenaar, de leenrechtregeling, de opleiding en de nascholing en de oprichting van een fonds voor ondersteuning van kwaliteitsfictie op tv, zullen daarbij aan bod komen.
Tags:
Geplaatst door Hans Cottyn op 25-11-2009
Verwante berichten
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening