Aantal Vlaamse literaire tijdschriften verder uitgedund

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) heeft deze week beslist over de subsidietoekenningen aan de literaire tijdschriften. Nog zeven tijdschriften ontvangen een subsidie, want ook Het trage vuur (tijdschrift voor Chinese literatuur, cover) en Met Andere Zinnen geven er, na Revolver, volgend jaar de brui aan. CeLT vzw (Vereniging van de Culturele en Literaire Tijdschriften uit Vlaanderen) ontvangt als vereniging van de literaire en culturele tijdschriften eveneens een subsidie voor de promotie en distributie van de tijdschriften. De bedragen zijn als volgt verdeeld:
DW B: 67.000 euro, nY: 54.500 euro, De Brakke Hond: 20.000 euro, Zacht Lawijd: 25.000 euro, Deus ex Machina: 23.000 euro, Spiegel der Letteren: 18.000 euro, De Leeswelp: 15.000 euro. (dat vorig jaar geen subsidie kreeg). CeLT ontvangt 29.500 euro.
"De Adviescommissie tijdschriften betreurt het stopzetten van drie literaire tijdschriften op initiatief van de redacties", zo luidt het in een persbericht. "Dat de hoofdreden voor het stopzetten van Revolver de toegenomen administratieve last is, vindt de commissie extra spijtig". De nieuwe fiscale regeling voor auteursrechten, die de financiële vergoedingen regelt voor schrijvers die bijvoorbeeld bijdragen leveren voor literaire tijdschriften, heeft een serieuze schaduwzijde doordat zij de tijdschriftenredacties met een grotere administratieve last opzadelt. "Vooral de tijdschriften die geregeld werken met auteurs die in het buitenland gevestigd zijn, kreunen onder het toegenomen papierwerk."

De vzw CeLT klaagde deze situatie onlangs al aan naar aanleiding van het stopzetten van het literaire tijdschrift Revolver. Revolver wees in een toelichting bij deze beslissing op de sterk gegroeide administratieve last, die de redactionele werking van het blad onder druk zet. De Adviescommissie tijdschriften van het VFL betreurt het einde van Revolver. "Het blad blonk uit in gedegen essayistiek over auteurs uit binnen- en buitenland en vertalingen van hedendaagse poëzie."
De Adviescommissie tijdschriften roept de Federale Overheidsdienst Financiën op "om de situatie voor literaire tijdschriften te onderzoeken en na te gaan of het mogelijk is om de voordelen voor de auteurs niet ten koste te doen gaan van de redactiewerking van de tijdschriften." Opvallend is de hoge subsidie voor nY, het blad dat een samenvloeisel is van de redacties van freespace Nieuw Zuid en Yang.
Het tijdschrift Kluger Hans ontving in 2009 voor een eerste keer een startsubsidie (voor vier nummers). Aangezien dit tijdschrift op de subsidiedeadline voor 2010 nog maar twee nieuwe nummers gerealiseerd had, werd aan dit tijdschrift uitstel verleend voor het aanvragen van subsidie. Dat kan het doen op 1 maart 2010. Gierik/NVT werkt al een tijdje verder zonder subsidie.
Het algemene tijdschriftenbudget van het VFL is van 285.000 euro gedaald naar 222.500 euro. Maar toch krijgen alle gehonoreerde tijdschriften meer geld, met uitzondering van De Brakke Hond. Ook CELT moet het 1.500 euro minder stellen.
De Adviescommissie literaire tijdschriften bestaat uit Katrien Jacobs, (Studie- en documentatiecentrum Hugo Claus), Alexander Roose (doctorassistent bij de vakgroep Frans van de Universiteit Gent), Tom Sintobin (postdoctoraal onderzoeker Radboud Universiteit te Nijmegen), Jan Stuyck (wetenschappelijk medewerker AMVC-Letterenhuis en eindredacteur van Zuurvrij en redacteur van Zacht Lawijd), en Sven Vitse, docent moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht.
Tags:
Geplaatst door Dirk Leyman op 18-12-2009
Verwante berichten
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening