'Les Diaboliques' van Barbey d'Aurevilly eindelijk in Nederlandse vertaling

Het mag een raadsel heten waarom Les diaboliques (1874), het cultboek van de Franse dandy en aartskatholiek Jules-Amedee Barbey d'Aurevilly(1808-1889), nog niet eerder een Nederlandse vertaling kreeg. Nu heeft uitgeverij IJzer dan toch het heft in handen genomen.
De decadente, vaak huiveringwekkende verhalen vol zwarte romantiek en symboliek van Barbey zijn in de Franse letteren lange tijd een ijkpunt geweest. En niet alleen omdat ze destijds een aanslag op de publieke moraal en zeden teweegbrachten. Een paar dagen na verschijning in 1874 werden de resterende exemplaren op bevel van het ministerie van Justitie in beslag genomen. Het duurde tot 1882 vooraleer het boek weer het daglicht mocht zien.
De verhalen, waarin het goede en het kwade een schier heroïsch gevecht aangaan, bieden een "inventaris van alle hoofd-, dood- en pekelzonden", zo schrijft Katelijne De Vuyst (die het boek vertaalde samen met Marij Elias) in haar nawoord. "De personages dragen stuk voor stuk het stempel van een satanische macht die door het onderbewustzijn wordt gestuurd." Barbey d'Aurevilly schreef in een kleurrijke, suggestieve taal. De vrouwen zijn haast zonder uitzondering verderfelijk: "Er is er niet één bij die niet tot op zekere hoogte een duivelin is", preekt Barbey d'Aurevilly. "Er is er niet een bij tegen wie je zonder overdrijving 'mijn engel' kunt zeggen. Het was de bedoeling een klein museum voor deze dames op te richten." Dat is zonder meer gelukt. De uitgave wordt verluchtigd met de gravures die de Belgische kunstenaar Félicien Rops maakte voor de uitgave van 1882. Lees ook het enthousiasme over de uitgave bij het uitstekende weblog over cultuur rond 1900, Rond 1900.nl.
Tags:
Geplaatst door Dirk Leyman op 24-12-2009
Verwante berichten
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening