Nederlandse uitgeverijen 'vergeten' kanshebbers op Libris Literatuurprijs in te sturen

Een aantal Nederlandse literaire uitgeverijen heeft 'vergeten' om boeken van mogelijke kandidaten voor de Libris Literatuurprijs in te sturen. Het gaat onder meer om grote namen als Hans Münstermann, Christiaan Weijts en Jan Cremer. Het ziet er naar uit dat deze auteurs daarmee al bij voorbaat uitgeschakeld zijn als kanshebbers voor de met 50.000 euro begiftigde Nederlandse literatuurprijs. Toen vorige week maandag de longlist van de Librisliteratuurprijs werd vrijgegeven, viel het meerdere waarnemers - waaronder ook De papieren man - op dat een aantal 'bekendere namen' al in deze eerste fase waren afgevallen. Het vakblad Boekblad begon na te turven in de groslist en ontdekte dat onder meer De Bezige Bij, Nieuw Amsterdam en De Arbeiderspers verzuimd hadden een paar belangrijke auteurs in te sturen. Nieuw Amsterdam liet na het weliswaar wisselvallig onthaalde Land zonder Sarah van AKO-literatuurprijswinnaar 2006 Hans Münstermann in te zenden, evenals de overwegend uitstekend ontvangen roman De heining van Jan Van Loy, die met Alfa Amerika destijds op de shortlist van de Gouden Uil stond. Bij de Bezige Bij raakte Ik, Jan Cremer deel drie en Nemen wij dan samen afscheid van de liefde van debutant Paul Baeten Gronda niet op de post en kennelijk ook niet Gerrit Komrij's Vila Pouca. De Arbeiderspers vergat drie boeken in te sturen, waaronder Harlekino van Tessa de Loo en het bejubelde Via Cappello 23 van Christiaan Weijts, die met zijn debuut Art. 285b. op de shortlist van de Gouden Uil stond en talrijke prijzen ontving. Bij de Arbeiderspers spreekt men van 'een ernstige fout' en een misverstand. Verder stellen we vast dat bij de boeken van Thomas Rap onder meer het prima ontvangen debuut Begeerte heeft ons aangeraakt van Bert Natter niet is ingestuurd.
De kans is intussen klein dat de boeken reglementair nog in aanmerking komen voor de onderscheiding, nu de longlist bekend is. Wel heeft alvast De Arbeiderspers erop aangedrongen dat de boeken alsnog in aanmerking komen voor volgend jaar. Het bestuur van de Libris Literatuurprijs gaat in zijn vergadering nader bekijken of de boeken nog mogen ingezonden worden. Curieus is wel dat ook de juryleden kennelijk niet de aandrang voelden om ontbrekende boeken bij de uitgeverijen op te vragen, boeken waarover sommige juryleden in de dagbladen zelfs lovend schreven én dus het exemplaar overigens in hun bezit hadden. Zo was Librisjurylid Mark Cloostermans in De Standaard der Letteren lovend over Van Loy en Weijts.
Bij de Libris Literatuurprijs zijn de uitgevers vrij in het aantal boeken dat ze mogen insturen. De omissie van de uitgeverijen mag overigens ook ironisch heten in het licht van de polemiek rond de Gouden Uil vorig jaar, toen de organisatie aanvankelijk quota wilde opleggen aan de uitgeverijen qua aantal inzendingen. Uitgevers en auteurs protesteerden toen fel tegen deze voorgenomen reglementswijziging én argumenteerden onder meer dat dit systeem bekende namen zou bevoordelen. Ze drongen erop aan dat ze de boeken van al hun auteurs konden blijven insturen. Uiteindelijk werd het voorstel van de Gouden Uilorganisatie afgevoerd, zie onze uitgebreide berichtgeving destijds. Zie over de zaak ook NRC-Handelsblad. (DL - foto: Hans Münstermann (r.) krijgt in 2006 de AKO Literatuurprijs uitgereikt)
Tags:
Geplaatst door Dirk Leyman op 02-02-2009
Verwante berichten
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening