Zoektocht naar 'Het ideale boek' in Den Haag

In het Museum Meermanno te Den Haag, beter bekend als het Huis van het Boek, loopt momenteel de tentoonstelling Het ideale boek. Honderd jaar 'private press' in Nederland, 1910-2010. De expo is nog te bekijken tot 20 februari 2011.

Ze biedt een overzicht van de Nederlandse 'private press'-beweging, met een overzicht van honderden met liefde en vakmanschap gemaakte boeken in kleine oplagen, op bijzonder papier, met een precieuze typografie en verzorging. 

Zowel op een handpers gedrukte exemplaren, rijmprenten en bijzondere oorlogsdrukken komen aan bod, maar ook hedendaagse digitaal gemaakte uitgaven. Het streven naar het 'Ideale Boek' wordt uitgebreid belicht. Zestig boeken kunnen - bij wijze van uitzondering - door de bezoeker ter hand worden genomen.

In 1910 werd in Nederland de eerste private press opgericht, De Zilverdistel, geïnspireerd door de Engelse Kelmscott Press van William Morris, die een typografische revolutie veroorzaakte. Hij kantte zich tegen de negentiende-eeuwse massaproductie en formuleerde nieuwe principes voor de vormgeving van het boek. "Deze tentoonstelling toont de ontwikkeling van idealisme naar variëteit, met buitenlandse voorbeelden, de eerste idealistische private presses, en de enorme toename van ‘plezierdrukkers' en kleurrijke ‘marginale' uitgaven in de jaren na de Tweede Wereldoorlog", zo luidt het. In de laatste zaal wordt een staalkaart van het bijzondere hedendaagse boek getoond, onder de noemer ‘Mooi marginaal'.

Rondom de tentoonstelling worden diverse activiteiten georganiseerd (o.a. met Gerrit Komrij, Ger Kleis, masterclasses met deskundigen uit het boekenvak enz.). Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerd boek onder redactie van Paul van Capelleveen en Clemens de Wolf (red.), Het ideale boek. Honderd jaar private press in Nederland, 1910-2010, Uitgeverij Vantilt, met 240 afbeeldingen. Het boek verschijnt ook in een Engelse editie. Het belicht het pionierswerk van J.C. Bloem, J. Greshoff, P.N. van Eyck en J.F. van Royen - via internationaal bekende kunstenaars als S.H. de Roos en H.N. Werkman tot de drukkers die tegenwoordig in de marge van het boekenvak opereren. De relatie met de Nederlandse literatuur wordt beschreven en ook de verzamelaar van private press-uitgaven komt aan bod. Een speciale website met honderden afbeeldingen is te raadplegen via: www.kb.nl/privatepress

Tags: Bibliofilie, Tentoonstellingen
Geplaatst door Dirk Leyman op 21-12-2010
Verwante berichten
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening