Wie gaat aan de haal met de literaire erfenis van Het Andere Boek?

De voorbije dagen werden nogal wat pistes gelanceerd om de literaire erfenis van het ter ziele gegane alternatieve boekenfestival Het Andere Boek nieuw leven in te blazen. Overlegvergaderingen staan op til, allerlei organisatoren profileren zich om hun graantje uit de ruif mee te pikken en staan paraat om de niche van het 'literaire non-fictieboek' in te palmen. Heeft Het Andere Boek zelf niet te snel het stokje uit handen gegeven? En waarom werd er na 33 edities zo plots de brui aan gegeven? Enige bespiegelingen van De papieren mannen over het Vlaamse literaire ecosysteem in de Feuilles virtuelles-rubriek op de site van DW B:

Lonken naar de erfenis van Het Andere Boek

De organisatoren van Het Andere Boek namen begin februari iedereen in snelheid: de jaarlijkse alternatieve boekenbeurs kapt ermee. ‘We willen afscheid nemen in schoonheid', heette het volgens de geijkte formules. Dat is nog maar zeer de vraag, nu blijkt dat het bestuur de beslissing een hele tijd binnenskamers heeft gehouden. De vrijwilligers die rond de organisatie cirkelden, moesten de mare via de media vernemen. Zelfs boekhandel De Groene Waterman, vaste boekenverkoper op de beurs, werd niet echt betrokken bij de beslissing. Ten slotte was het ook voor de, weliswaar krimpende, groep trouwe bezoekers een donderslag bij heldere hemel. Of toch een ogenschijnlijk heldere hemel. Al snel werd duidelijk dat er meer aan de hand was. André Van Halewyck, die in de jaren 1970 mee aan de wieg stond van Het Andere Boek, liet weten dat hij het jammer vond dat er nooit toenadering werd gezocht tot andere spelers in het veld en sprak van ‘een kroniek van een aangekondigd afscheid'. Dat de beurs voor het andere boek zich niet tijdig heeft vernieuwd en tussen de plooien van de tijdgeest begon te vallen, is onmiskenbaar. Kortzichtigheid, gebrek aan openheid, angst voor vernieuwing, geen aflossing van de (vrijwilligers)wacht of moegestreden? Wie zal het zeggen.
Ook subsidieverstrekkers als het Vlaams Fonds voor de Letteren en Antwerpen Boekenstad lieten weten dat ze koud gepakt waren. Op voorhand werden ze niet op de hoogte gesteld, net zomin als de uitgevers of koepelvereniging Boek.be. Plots ging na 33 edities het licht uit. Zoals te voorzien en te verwachten werd er een Facebookpagina gestart, en circuleren er al dan niet concrete of haalbare plannen om 'een ander' Het Andere Boek te organiseren. De alternatieve beurs zat inderdaad dieper in de literaire geesten geworteld dan eerst vermoed. Maar de verdeeldheid over de te volgen koers is groot en de belangen van de diverse spelers lijken nogal te divergeren..
.===>Lees het integrale stuk op DW B.

Tags: Nederlandse literatuur, Opinie
Geplaatst door Hans Cottyn/Dirk Leyman op 15-02-2010 om 17:57
Verwante berichten
Feuilles volantes
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening