Turkije veroordeeld voor verbod op erotische roman van Apollinaire

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft Turkije veroordeeld voor de censuur van de in het Turks vertaalde exemplaren van een erotisch werk van de Franse schrijver Guillaume Apollinaire (1880-1918). Ook de veroordeling van de Turkse uitgever werd op de hak genomen. Uitgever Rahmi Akdas van Hades bracht in juni 1999 de Turkse vertaling uit van Les Onze Mille Verges, de fameuze erotische roman van de Franse dichter Guillaume Apollinaire. Dat gebeurde onder de titel On Bir Bin Kirbaç.
In 1999 werd Akdas echter veroordeeld tot een forse geldboete "vanwege een amorele en obscene publicatie, die de bedoeling heeft de seksuele verlangens van de bevolking op te wekken en te exploiteren." De werken werden in beslag genomen en zouden vernietigd worden. In beroep werd de vernietiging ongedaan gemaakt, maar werd de uitgever wel veroordeeld. Akdas trok naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
In zijn arrest argumenteerde het Europese Hof nu dat het respect voor de culturele, historische en religieuze eigenhenden van een land, er niet mag toe leiden dat het publiek verhinderd wordt om in het Turks kennis te nemen van een oeuvre uit het Europese literaire patrimonium." De uitgever had eerder vergeefs de Turkse justitie proberen te overtuigen dat het om een literair oeuvre gaat, waarbij technieken werden gebruikt als de overdrijving, de groteske en de metafoor. Hij betoogde dat het werk geen enkele gewelddadige connotatie had en dat de humoristische toon van de schrijver, met af en toe een overdrijving, eerder van aard was om het seksuele verlangen te laten uitdoven dan het aan te wakkeren.
Les Onze Mille Verges verhaalt de erotische esbattementen van de Roemeense prins Mony Vibescu. Sadomasochisme, coprofilie, pedofilie, necrofilie en vampirisme: het krijgt allemaal zijn plaats.
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens herinnerde er in zijn arrest aan dat Les Onze Mille Verges inderdaad schandaal veroorzaakte bij zijn verschijning in 1907, maar dat het sindsdien in diverse landen en verschillende talen is gepubliceerd. In Frankrijk was het boek tot 1970 verboden.
In mei 2009 ontstond in Turkije ook al flinke deining omtrent een erotische roman van Apollinaire, verschenen in een eroticareeks van uitgevershuis Sel. Een procureur oordeelde toen dat Apollinaire's befaamde Les exploits d'un jeune Don Juan, evenals twee andere erotische romans, obsceen zijn en gespeend zijn "van elke literaire waarde." Zie ons toenmalig bericht.

Tags: Franse literatuur
Geplaatst door Dirk Leyman op 18-02-2010 om 15:14
Verwante berichten
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening