Vertaler Hanz Mirck wijst met de vinger naar Meulenhoff over eindredactie Heaney-bundel

De zaak rond de ondermaatse Nederlandse versie van de dichtbundel District and Circle van Nobelprijswinnaar Seamus Heaney blijft de gemoederen verhitten. Uitgeverij Meulenhoff besloot de dichtbundel, in het Nederlands Regio en ring geheten, uit de handel te nemen, na aanhoudende kritiek op de Nederlandse vertaling van Hanz Mirck (foto), die talloze omissies en slordigheden bevatte (zie ons eerder bericht). Maar meteen rees ook de vraag naar het hoe en waarom van het gebrek aan eindredactionele begeleiding bij de betrokken uitgever. Was Hanz Mirck een te makkelijke kop van Jut?

In Boekblad heeft de belaagde vertaler nu een wederwoord gekregen. Mirck verwijt Meulenhoff dat het uiteindelijk geen enkele vorm van begeleiding bood. "Maaike le Noble stelt dat ze me intensiever hadden moeten begeleiden, dat impliceert dat er begeleiding is geweest. Dat is niet zo. Er heeft een redacteur een keer naar de vertaling gekeken. Dat is geen begeleiding", zegt Mirck in zijn reactie. "Er zijn zo veel spel- en stijlfouten blijven staan - wat toch echt het domein van de redacteur is - dat je niet van redactie kunt spreken. De fout ligt echt niet bij mij alleen." Volgens Mirck speelde tijdsdruk een grote rol, want hij had slechts drie maanden om de vertaling af te werken. "Les voor mij is dat ik geen haastklussen moet aannemen. Ik vertrouwde erop dat de redacteur er nog naar zou kijken en heb hem expliciet gevraagd ook de kwaliteit van de vertaling te beoordelen, ik was er zelf ook onzeker over", zo geeft Mirck toe in Boekblad. "Bij de vorige bundel van Seamus Heaney, die ik ook heb vertaald, had ik wel meer tijd en op die bundel kwam geen kritiek." Mirck haalt ook uit naar "de bloeddorst van de media" die er snel bij zijn als het om feilen gaat, maar als er een goede vertaling ligt, er amper een woord aan wijden. "Toen ik de J.C. Bloemprijs won, hoorde je daar niemand over." De papieren man bracht het nieuws destijds alvast in zijn rubriek Geloofd & geprezen, nadat De stentor erover schreef.

Intussen meldt NRC Boeken dat lezers die toch ontevreden blijven over de aangeschafte bundel Regio en Ring het aankoopbedrag kunnen terugvragen bij uitgeverij J.M. Meulenhoff. (foto Mirck: Villa 33)

Tags: Poëzie, Nederlandse literatuur, Polemiek
Geplaatst door Dirk Leyman op 17-04-2010
Verwante berichten
Reacties

Alles lijkt erop te wijzen dat hier een verkeerd gebruik is gemaakt van de tijd. Kon de vertaler dit weigeren omdat hem niet voldoende tijd was gegund? Waar blijft die tijdsdrang vandaan komen, als die blijkt contraproductief te zijn? Een uitgever en een schrijver 'werken' en spelen met een half oog op de eeuwigheid.

geplaatst door marc tiefenthal op zondag 18 april 2010 om 16u34
Geef uw mening