Tienjarig Vlaams Fonds voor de Letteren stelt jubileumboek voor

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) heeft voorbije vrijdag in de Gentse Vooruit zijn tienjarig bestaan gevierd met een uitgebreid literair feestprogramma. Zowat 400 gasten uit de wereld van het boek en de culturele wereld waren er aanwezig. Bij die gelegenheid werd ook het jubileumboek Dat spreekt boekdelen voorgesteld.

Tijdens het podiumprogramma, gepresenteerd door Annelies Van Herck, kregen auteurs, illustratoren, stripauteurs en literaire vertalers volop de ruimte om via een speelse interventie hun praktijk te presenteren, als terugblik op 10 jaar Vlaams Fonds voor de Letteren en 10 jaar Vlaams literair leven. Onder meer debutant Joost Vandecasteele declameerde multimediaal uit eigen werk en schrijfster Annelies Verbeke las afwisselend voor uit Slaap, geflankeerd door een Roemeense vrouw die de Roemeense vertaling bracht. Arne Sierens bracht een mini-theatertekst en Gerda Dendooven en André Sollie serveerden een inventief ‘tekenduet.'

Maar het was auteur Erik Vlaminck, voorzitter van de Vlaamse Auteursvereniging (VAV) die zich het meest militant toonde. Hij vroeg het Fonds om "extra oog te hebben voor die auteurs die wel kwaliteitswerk afleveren maar die bij de media tussen de plooien vallen." Vooral bij de poëzie ziet Vlaminck een "huizenhoog probleem", "ondanks populaire gedichtendagen en in steen gehouwen verzen op zeedijken."

Vlaminck trok aan de alarmbel over de krimpende aanwezigheid van individuele poëziebundels in de boekhandel: "Een meetlatje van dertig centimeter zal ruim volstaan, het is zoeken als naar een naald in een hooiberg. (...) Hier droogt een bron uit; hier sterft een stukje cultuurpatrimonium. En dichters die geen podiumkunstje kunnen, mogen het helemaal schudden."

Vertaler uit het Japans Luk Vanhaute wees er met onthutsend bewijsmateriaal op dat de Engelse vertalingen van Haruki Murakami serieus gekortwiekt worden en dat je dus "beter de Nederlandse versie" kunt lezen.

Vooraf werd veel verwacht van de slottussenkomst van Cultuurminister Joke Schauvliege (CD&V). Zij werd geïnterviewd over de toekomst van het VFL, maar kwam niet veel verder dan te stellen dat "het belang van een autonoom letterenfonds" buiten kijf staat. Ze zei ook dat de "middelen beter besteed moeten worden'" en dat "er de komende jaren zeker geen verhoging van het budget" gaat komen. Ook de "reïntegratie van het letterenbeleid" werd aangeraakt. Schauvliege nodigde ook het Vlaams Parlement uit om na tien jaar werking een evaluatie van het VFL te maken. Over haar precieze toekomstplannen bleef ze echter vaag. Ze las wel een fragment voor uit De wereld van gisteren van Stefan Zweig. Bij nogal wat auteurs heerste er verbazing én ongenoegen over het uitblijven van een lange termijnvisie. "Ze krijgt hier een unieke kans om haar toekomstig beleid toe te lichten en laat die zomaar liggen", viel uit de mond van menige schrijver op te tekenen.

Schauvliege kreeg het eerste exemplaar van het jubileumboek Dat spreekt boekdelen overhandigd. Het boek is een kleurrijk ‘lexicon van de letteren' waarin het VFL een ware staalkaart van de Vlaamse literaire wereld aanbiedt. Het werd samengesteld door Harold Polis en een honderdtal auteurs, vertalers, illustratoren, e.d. werkten eraan mee. 

Tags: Letterenbeleid
Geplaatst door Dirk Leyman op 26-04-2010
Verwante berichten
Reacties

Het probleem is niet dat de Engelstaligen Murakami links laten liggen. Ook in het Engels verkoopt hij beter dan eender welke andere Japanse auteur. Het probleem is dat de angelsaksische vertalers zijn werk inkorten en vervlakken.

geplaatst door Jos Vos op dinsdag 27 april 2010 om 21u21

Haruki Murakami is ook nagenoeg volledig vertaald in het Frans en verschenen in pocket. Als die Engelstaligen hem links laten, is dat hun probleem, zoals ik doorgaans die Engelstaligen zoveel mogelijk links laat liggen. Murakami schrijft die boeken die ik zelf zou willen schrijven... of had willen schrijven.

geplaatst door marc tiefenthal op dinsdag 27 april 2010 om 15u43
Geef uw mening