Archieven van situationist Guy Debord blijven in Frankrijk

De Bibliothèque Nationale de France (BNF) heeft een akkoord gesloten over de verwerving van de archieven van de Franse schrijver en situationist Guy Debord, zo meldt L'Express. Het zou daarvoor de spectaculaire som van twee à drie miljoen euro neergeteld hebben aan Alice Debord, de weduwe van de auteur van La Société du Spectacle. In het akkoord staan de voorwaarden waaronder de BNF het archief kan gebruiken. Frankrijk moest de aankoop verrichten voor 2011 om te voorkomen dat het archief van Debord (met manuscripten, briefwisseling, foto's, leesfiches en zelfs zijn bril) zou verkassen naar Yale University.

In de loop van 2009 klasseerde het Franse ministerie van Cultuur daarom de archieven van Debord tot "nationale schat." Dat hield ook concreet in dat de staat de archieven voor 2011 moest aankopen. In februari 2010 werd een oproep tot mecenaat gelanceerd om bij te dragen aan de kosten van de verwerving door de BNF.

De Amerikaanse Yale-universiteit had zijn oog laten vallen op het door Debord destijds zelf geordende geheel, dat na zijn zelfmoord in 1994 werd beheerd door zijn weduwe Alice Debord, én had een verzoek geformuleerd om de papieren te verwerven. Het betrokken fonds omvat zowat de integrale archieven van Debord, waaronder het manuscript van zijn La societé du spectacle (1967), een van de sleutelteksten van de Situationistische beweging waarin Debord uitgesproken kritiek op de illusies van de westerse kapitalistische samenleving formuleerde en grote invloed uitoefende op de ideologen van mei 1968. De weduwe Debord wou dat het archief in zijn integraliteit zou bewaard worden op één plek, zodat het onderzoekers van dienst zou kunnen zijn.

De directeur van het BNF, Bruno Racine (die onlangs zijn mandaat zag verlengd) heeft zich persoonlijk sterk ingespannen voor de zaak-Debord. Zie de blog van Pierre Assouline.

Tags: Franse literatuur, Bibliotheken
Geplaatst door Dirk Leyman op 03-04-2010 om 15:36
Verwante berichten
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening