Literair supplement - aflevering 15

Literatuurrecensies uit de Nederlandse en Vlaamse krantenboekenbijlages en weekbladen, voor u geselecteerd (periode 22-28 augustus). In samenwerking met de Amsterdamse Athenaeum Boekhandel.

 

Dirk Leyman erkent woensdag jl. in Uitgelezen, de boekenbijlage van De Morgen, vaak gegniffeld te hebben tijdens het lezen van De laatste liefde van mijn moeder van Dimitri Verhulst, "maar dat is vooralsnog geen doorslaggevend literair criterium". Na lectuur bleek de lach verstomd, Leyman ervoer veel joligheid maar  een gebrek aan dramatische spanning en zag raakpunten met Verhulst soms burleske reportages uit Dinsdagland. Hij vermoedt dat dit boek "Verhulsts 'laatste ezelsstamp' is naar de schrale "onbezongen bestaantjes" waaraan hij zich met de pen ontworsteld heeft".

Annick Vandorpe nam recente Spaanstalige literatuur onder de loep; met De hand van Fatima pleegde de Spaanse succesauteur Ildefonso Falcones een onderhoudende roman vol veldslagen tussen moren en christenen tijdens de zestiende eeuw; iets te overladen met data en namen; de Chileense Carla Guelfenbein (foto) schreef met De rest is stilte "een aangrijpende roman over een gezin dat ontspoort door een onvermogen tot communicatie" en Isabel Allende houdt het vlot en licht in Het eiland onder de zee. Achter Lars Kepler gaat een Zweeds schrijversechtpaar schuil, elk met enkele romans op hun conto; Bart Holsters sprak met hen over hun gezamenlijk project: de succesvolle thriller Hypnose.

 

Knack Boeken (woensdag) labelt de essays van Arjan Van Veelen als boek van de week. Maarten Dessing vindt de sprankelende gedachten over de hedendaagse omgang met de nieuwe media e.d. in Over rusteloosheid een ontdekking. Bart Van der Straeten merkt hoe de eindigheid centraal staat in de bundel Lang Leven van Mark Insingel; "een existentieel document waarin de spreker de balans opmaakt van een leven voor het verdwijnt". En Frank Hellemans signaleert de catalogus Liefde voor het boek uitgegeven n.a.v. de tentoonstelling in het Cultuurcentrum te Hasselt over 110 jaar bibliofilie.

 

Aanrader van de week in De Standaard der Letteren (vrijdag jl.) is De eenzame polygamist van Brady Udall, 622 bladzijden vol dolle verwikkelingen maar vooral een mooi samenspel van komedie en emotie, aldus Kathy Mathys. Met het groot schrijfevenement 1001 Liefdes van Creatief Schrijven in aantocht sprokkelt Katrien Steyaert schrijftips bij o.a. Oscar Van Den Boogaard, Saskia De Coster, Paul Koeck en Gerda Dendooven. Marc Reynebeau beaamt volmondig de ergernissen die Patrick De Witte oplijst in zijn columns Maximum rede & bullshit.  Buzzboek deze week is Limiet; de lijvige sciencefiction getinte ecothriller van Frank Schätzing over de race naar een nieuwe energiebron op de maan gaat alle perken te buiten en verdrinkt in personages en een teveel aan informatie. Ook nog aandacht voor de privédomeinbrieven van Claude Debussy en lof van Marc Reynebeau voor Antwerpen, biografie van een stad en het Manneke Pis-biografietje van Geert van Istendael.

 

Ger Leppers opent de boekenpagina's van Trouw met een stuk over Yasmine Khadra's Wat de dag verschuldigd is aan de nacht. Khadra verweeft door een geschiedenis van de Algerijnse opstand "een prachtig verhaal van vriendschap en gedoemde jeugdliefdes". Rob Schouten vervolgt met Kees 't Harts verhalenbundel Engelvisje en andere verhalen ("een wonderlijke staalkaart van eigenzinnige vertelkunst, gelardeerd met modale meelballen").


Daniëlle Serdijn bespreekt in de boekenbijlage van de Volkskrant (zaterdag jl.) de nieuwe Campert (foto), Om vijf uur in de middag ("Stuk voor stuk zijn het typische Campertverhalen, hoe kan het ook anders, maar wat is het tegelijkertijd goed nieuws om dat weer te mogen constateren.") en Karin Amatmoekrim fileert de nieuwe Coelho, De beschermengel ("Bij Coelho kan een mens egoïstisch en arrogant zijn, en toch nederig en diepgaand lijken."). En Annette Embrechts interviewt Arthur Japin over zijn komende week verschijnende roman Vaslav: "Mijn personages worstelen altijd met dezelfde vraag als ik: moet ik leven naar hoe de mensen mij zien of moet ik leven naar wat ik zelf voel, hoe onzeker ook? Nijinsky deed duidelijk het laatste. Die volledige afwezigheid van schaamte en angst bewonder ik enorm." Verder recensies van de biografie van Top Naeff (Aleid Truijens: "een boeiend, goed gedocumenteerd, tragisch levensverhaal"), Sana Krasikovs Nog een jaar (Aai Prins: "een prachtig debuut"), Cees Nootebooms Scheepsjournaal (Arjan Peters: "Sterker dan in vorige reisboeken wekt Nooteboom de indruk grenzen op te zoeken, randen, overgangen, plekken waar de realiteit ongeldig is, waar het verleden soms dwars door alle tijdlagen heen is blijven bestaan.") en De vragende vorm van Padgett Powell (Hans Bouman: "Het boek bestaat van de eerste tot de laatste zin uitsluitend uit vragen", het antwoorden voor zichzelf "wordt al snel een uitputtende bezigheid"). Ook visuele aandacht voor The Art of McSweeney's.

 

Arjen Fortuin prijst in Boeken van NRC Handelsblad (vrijdag jl.) het 'boek van de week', Kees Schuyts biografie van J.B. Charles/W.H. Nagel, Het spoor terug. Twee interviews staan er deze week in NRC. Margot Dijkgraaf spreekt J.M.G. Le Clézio: "Alles is vluchtig en er is maar weinig nodig om het evenwicht te verstoren. Een romancier is geen essayist, denkt geen filosofische systemen uit, maar fungeert als een echo van wat hij hoort, hij luistert naar de naderende donder in de bergen en vraagt zich af of straks het water zal stijgen. Schrijvers zijn de wachtposten van de samenleving."
En Bas Heijne interviewt Tim Parks: "Ik lees deels omdat ik in een literaire cultuur ben opgegroeid. Natuurlijk lees je om je geest te scherpen, jezelf bewust te worden en vanuit een verlangen naar gedeelde ervaringen, dat staat buiten kijf. Maar het is geen levensvoorwaarde. Het is pijn geweest die mijn leven uiteindelijk heeft veranderd, geen roman."
Verder recensies van Frida Vogels' Dagboeken '68-'69, Remco Camperts nieuwste (Pieter Steinz: "Om vijf uur in de middag is een ode aan de zin, maar ook een mooie variatie op de oude Campertthema's, van jeugdige hemelbestorming tot verloren liefde.") en Christa Wolfs Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud (Anneriek de Jong: "Afgeronde verhalen kom je in niet tegen. Indringende bijfiguren evenmin. Maar in de gevoelens en gedachten van Christa Wolf in een moeilijke periode van haar leven krijg je wel degelijk inzicht, en dat is heel wat waard."). En Marco Kamphuis over Denis Grozdanovitch' De moeilijke kunst van het nietsdoen: "Natuurlijk had dit humoristische, erudiete, bijzonder inspirerende boek over het ongehaaste leven niet in staccato zinnetjes geschreven kunnen worden, maar geregeld voert Grozdanovitch zijn zinsvertakkingen zover dat ze een struikgewas vormen waar geen doorkomen meer aan is." En ook hier een recensie van Arjan van Veelens Over rusteloosheid (Rik Peters: "Nu is van Veelen als Wikipedia: hij kan andermans bevindingen prima herhalen, maar voegt er zelf weinig nieuws aan toe.")

 

In Vrij Nederland deze week aandacht voor de biografie van J.B. Charles door Kees Schuyt. Ronald Havenaar wijst zowel op de tekortkomingen ervan als op de "grote kwaliteiten", zoals de hoofdstukken over Charles als breekijzer in het politieke debat van de jaren vijftig en zestig: "een bijdrage van hoog niveau aan de cultuurgeschiedenis van het naoorlogse Nederland". Daarnaast werd de biografie van E.M. Forster door Wendy Moffat door Maarten 't Hart "ademloos verslonden".

 

In Het Parool een gesprek met Eelco Douma en Roos Bruyn van het Ambassade Hotel, hét schrijvershotel van Amsterdam. Bruyn: "Het klinkt misschien raar, maar de meeste schrijvers hebben het niet zo breed en zouden uit zichzelf waarschijnlijk geen kamer in een viersterrenhotel nemen. Ze stellen zich over het algemeen heel bescheiden, beleefd en aardig op." Als grote opening Sanneke van hassels Nest. Maarten Moll wijst op het gewaagde slotdeel en: "Van Hassel komt ermee weg, omdat ze zo goed schrijft. Nest is een geslaagd romandebuut." En Arie Storm bespreekt vervolgens Esther Gerritsens Superduif ("Het is niet zo dat elke volgende roman van Esther Gerritsen slechter wordt, maar haar proza wordt er toch ook niet beter op.").

 

Marja Pruis velt in De Groene Amsterdammer deze week een vernietigend oordeel over de nieuwe Dimitri Verhulst, een roman waar "amper wat over te zeggen bleek". Vandaar dat ze ervoor kiest de nieuwe roman van Herman Brusselmans (foto, met Evy Gruyaert), Trager dan de snelheid, te bespreken. Daarover is ze evenmin erg te spreken, maar, aldus Pruis: "Brusselmans oeverloosheid verwijten is kaas aanrekenen dat hij vet is." Piet Gerbrandy bespreekt Melktanden, de debuutbundel van Martijn den Ouden, waarin "op vervreemdende wijze woorden en zinnen aan elkaar worden gemonteerd". Graa Boomsma wijdt een stuk aan de nieuwe roman van Jonathan Franzen, met als titel Vrijheid, een begrip dat "eenvoudig lijkt, maar al lezend een buitengewoon gecompliceerd fenomeen blijkt te zijn: de vrijheid van de kat gaat ten koste van die van de vogel, en de grenzeloze vrijheid van de ene mens gaat meteen ten koste van die van een ander". Jasper Henderson is zeer enthousiast over de nieuwste Stephen King, Under The Dome (2009, vertaald als Gevangen): "Elk detail klopt en grijpt soepel in het volgende, elke laatste zin van een hoofdstuk doet je verlangen naar het volgende. En dit alles in een stijl zo helder als een beekje op een zonnige najaarsdag in Maine."

 

De aanleiding is onduidelijk, maar Gerry van der List portretteert deze week in Elsevier Arnon Grunberg: "Er is echt geen enkele aanleiding om waarde te hechten aan de analyses en observaties van Grunberg buiten zijn soms boeiende romans. Zelf denkt hij daar vermoedelijk anders over, want hij wekt stiekem de indruk een serieuze boodschap te willen verkondigen. De clown die eigenlijk een cultuurfilosoof is." En korte recensies van David R. Row, Kroniek van een executie, Lauren Kate, Fallen, Tom Rachman, De onvolmaakten en Dimitri Verhulst, De laatste liefde van mijn moeder. Irene Start daarover: "De roman is een cadeautje voor wie houdt van kostelijke beschrijvingen en spitse dialogen in ongeremd Vlaams. Voor wie enige tragiek onder alle grappenmakerij verwacht, kan het boek tegenvallen."

Verwante berichten
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening