Nieuwe media zetten aan tot boeken lezen, maar Vlaams bibbezoek loopt terug

De nieuwe media verdringen het lezen niet. Integendeel zelfs : een hoog internetgebruik stimuleert om een boek vast te nemen, aldus de wetenschappers van de VUB die de Participatiesurvey 2009 opstelden, waarvan de resultaten gisteren werden voorgesteld en waarvoor 3.000 Vlamingen werden ondervraagd. Toch merken de onderzoekers een lichte afname voor bezoeken aan literaire evenementen.

Daarom pleiten ze ervoor om op jonge leeftijd te beginnen met leesbevordering en -stimulering. Ook bij de bibliotheken is er minder goed nieuws: "Verrassend en misschien verontrustend is wel dat het aandeel van de Vlaamse bevolking dat een bibliotheek bezoekt significant is afgenomen tussen 2004 en 2009". In de zes maanden voor het onderzoek ging één op de drie Vlamingen minstens één keer naar een openbare bibliotheek, in 2003-2004 was dat nog 37 procent." Een cijfer dat omhoog moet, al merkt Bruno Vermeeren van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, - Archief en Documentatiewezen (VVBAD) in De Morgen op dat "een openbare bibliotheek in Vlaanderen toch een culturele basisvoorziening blijft. (...) Een bibliotheek is tegenwoordig zoveel meer dan een plek om te lezen. Er worden lezingen en culturele evenementen georganiseerd, men ontmoet er elkaar en je wordt er wegwijs gemaakt in het veel ruimer geworden aanbod aan informatie." Verrassend is verder dat de Vlaming voor zijn bibliotheekbezoek flink wat meer lidgeld wil betalen dan je zou denken. Het maximale bedrag ligt liefst 18 euro hoger dan wat hij nu gemiddeld neertelt: 2,7 euro. De VVBAD waarschuwt er wel voor om "geen financiële drempel op te werpen voor die doelgroepen die we nog te weinig aanspreken."

Volgens de VUB-onderzoekers ligt de sleutel tot het bezoeken van een openbare bibliotheek bij het lezen zelf. "En dat maakt van de beleidsopdracht een vicieuze cirkel: lezen stimuleert om naar de bibliotheek te gaan, en bibliotheekbezoek zet aan tot lezen." Toch zeggen de onderzoekers dat lezen steeds meer een sociaal karakter lijkt te krijgen, onder meer door een toename aan boeken- en leesclubs. "Er is ook een stimulerende rol weggelegd voor de interactie van bibliotheken met het verenigingsleven, bijvoorbeeld door het inrichten van leescafés."

Tags: Letterenbeleid, Bibliotheken
Geplaatst door Hans Cottyn/Dirk Leyman op 10-02-2011
Verwante berichten
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening