Essayist Rudy Kousbroek is springlevend, één jaar na zijn dood

Bijna een jaar geleden, op 4 april 2010, overleed de Nederlandse essayist Rudy Kousbroek. In het licht van die verjaardag herdenken de tijdschriften De Groene Amsterdammer en De Gids, de VPRO omroep en uitgeverij Augustus elk op hun manier de bevlogen essayist (1929-2010) die zich in meer dan veertig boeken boog over de meest uiteenlopende onderwerpen als wiskunde, beeldende kunst, auto's, media, seks, taal en poezen (remember De aaibaarheidsfactor). Zo pakte uitgeverij Augustus net uit met Het meisjeseiland, of "het mooiste werk verzameld", een kloek boek van 640 pagina's samengesteld door Marja Roscam Abbing en Wout Woltz en ingeleid door schrijver en schaker Hans Ree. Het literaire tijdschrift De Gids wijdt zijn derde nummer van deze jaargang, getiteld Kousbroek/Het essay aan het oeuvre van de P.C. Hooftwinnaar. Maarten Asscher, Roel Bentz van den Berg, Tijs Goldschmidt, Sarah Hart, Jaap van Heerden, Tilly Hermans, Arjen Mulder, Daniël Rovers, Bas van Putten, Xandra Schutte, Joost de Vries en Dirk van Weelden werkten mee aan het nummer dat ook de stand van de hedendaagse essayistiek wil opmaken.

 

Het recentste nummer van het weekblad De Groene Amsterdammer bevat de special De Rudy Kousbroekfactor. Daarin recenseert Jacq Vogelaar Opgespoorde wonderen, de uitgave waarin uitgeverij Augustus de drie verschenen bundels Fotosyntheses of Kousbroeks bedenkingen bij raadselachtige foto's bundelt. Eveneens in de special blikt Doeschka Meijsing terug op veertig jaar lectuur van de vermaarde essays (de zogenaamde Anathema's) en mijmert Christian Weijts over contrast en gelijkenis tusssen de hedendaagse porno en de porno waarover Rudy Kousbroek schreef in De troost der pornografie, verschenen in 1984. Verder nog een stuk van Kees 't Hart over Kousbroeks essay The Institution of Religion en een bijdrage van Xandra Schutte over Kousbroeks dierenliefde.

Ook op televisie wordt Rudy Kousbroek herdacht; Wim Brands praat op zondag 27 maart in het VPRO programma Boeken met Doeschka Meijsing, Willem Otterspeer en Jaap van Heerden over het oeuvre van de schrijver. En er komt een jaarlijks terugkerende Rudy Kousbroeklezing, een initiatief van NRC Handelsblad, De Rode Hoed, De Gids en uitgeverij Augustus. Op vrijdag 1 april bijt K. Schippers in De Rode Hoed de spits af, na de lezing treden Maria Barnas, Tijs Goldschmidt en Daniël Rovers in Kousbroeks voetsporen met een fotosynthese en wordt het maartnummer van De Gids boven de doopvont gehouden. Het gebeuren wordt door Maarten Asscher gepresenteerd.

Ten slotte is er door het Nederlands Letterenfonds een nieuwe subsidieregeling op poten gezet. Vier keer per jaar stelt het fonds een essayist in staat een stuk te publiceren dat onder de naam 'Kousbroek Essay' zal verschijnen in een krant of tijdschrift. De lezing van K. Schippers ressorteert onder deze regeling. 

Tags: Nederlandse literatuur, Literaire evenementen
Geplaatst door Johan Eeckhout/Dirk Leyman op 21-03-2011
Verwante berichten
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening