Kafka's brieven aan lievelingszus Ottla komen in gezamenlijk Duits-Engels bezit

De veiling van de brieven van Franz Kafka aan zijn zus Ottla is afgeblazen. De Bodleian Library in Oxford en het Deutsche Literaturarchiv Marbach gaan gezamenlijk de aankoop van de begeerde briefwisseling bekostigen.

"Als de status van een heilige moet worden aangeduid met de luidheid waarmee om de nalatenschap van zijn relikwieën wordt gestreden, dan is Franz Kafka de sleutelheilige van de moderne literaire schrijvers." Zo opent de Frankfurter Allgemeine haar berichtgeving over de verkoop van de 45 brieven en 66 ansichtkaarten die Kafka schreef aan zijn lievelingszus Ottilie, in het gezin Kafka meestal Ottla genoemd.

De kleinkinderen van Ottla (geboren in 1892 en in 1943 omgekomen in Auschwitz-Birkenau) boden de manuscripten vorig jaar te koop aan en hoewel hun voorwaarden alleszins redelijk waren, lukte het de instituten afzonderlijk niet het benodigde bedrag op tafel te leggen. De vrees bestond dat de stukken, tot nu toe in het archief in Oxford in bruikleen bewaard, via een veiling in particuliere handen zouden vallen en daarmee voorgoed uit het zicht zouden verdwijnen, zoals de Frankfurter Allgemeine eerder liet weten. Dat is nu dus met de gezamenlijke aankoop voorkomen. Hoeveel er precies voor de stukken is neergeteld, is niet bekendgemaakt.

De briefwisseling met Ottla is interessant omdat Kafka naar eigen zeggen bij haar het meest zichzelf kon zijn. In de berichten die hij aan haar schreef komt een ongedwongen, liefhebbende en zelfs grappige Kafka naar voren. De beide eigenaren zullen de 111 stukken op een gezamenlijke website toegankelijk maken.

Rondom de nagelaten geschriften van Kafka (1883-1924) is niet alleen sprake van de nodige financiële en juridische verwikkelingen: van sommige delen is zelfs onduidelijk waar ze zich bevinden of wat ze precies inhouden. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de manuscripten die Kafka vlak voor zijn dood aan vriend en collega-schrijver Max Brod overdroeg en die Brod tot aan zijn dood beheerde. Zie ook The Guardian en Knack.

Tags: Duitse literatuur
Geplaatst door Marjolein Corjanus op 05-04-2011
Verwante berichten
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening