Vlaming slechts met mondjesmaat aan het digitale lezen

Digitaal lezen is nog niet sterk doorgebroken in Vlaanderen. Dat geldt zowel voor tijdschriften als boeken, zo wijst een grootscheeps onderzoek uit naar het digitale leesgedrag van de Vlaming bij 2770 geênqueteerde personen, uitgevoerd door de Lessius Hogeschool en expertisecentrum Memori. De meerderheid van de Vlamingen leest nog steeds liever op papier dan digitaal. Wie een tablet bezit, gebruikt hem wel vaak om nieuws of magazines te lezen. Voor unieke informatie wil 60 procent van de mensen die een tablet bezitten zelfs betalen, zo achterhaalden de onderzoekers. Veertig procent wil ook betalen om zijn favoriete tijdschrift digitaal te lezen als het op papier niet meer beschikbaar zou zijn.
Het onderzoek peilde ook naar de kennis van de respondenten in verband met ‘nieuwe' mobiele toestellen, zoals e-reader (zoals de Amazon Kindle), iPad en andere tablets. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 22 procent van de vrouwen en 21 procent van de laagopgeleiden een e-reader niet kent. Daartegenover staat dat slechts 11 procent van de vrouwen nog nooit gehoord heeft van de iPad. Binnen de leeftijdscategorie 31 tot 40-jarigen is het bezit van een iPad het grootst (17,5 procent). Tenslotte bevindt zich ook binnen deze leeftijdscategorie de grootste groep die plannen heeft om een iPad aan te schaffen (14 procent). Dit bevestigt de tendens uit andere landen dat de adaptatie van de iPad (en andere tablets) erg snel gebeurt in vergelijking met andere nieuwe toestellen. Opvallend is dat de e-reader daarentegen voornamelijk populair is bij 60-plussers.

Tags: Digitalisering
Geplaatst door Dirk Leyman op 19-05-2011
Verwante berichten
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening