Vlaams Letterenfonds snoeit niet in auteurswerkbeurzen

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) kent dit jaar voor meer dan 1 miljoen euro werkbeurzen toe aan auteurs. Er is uitdrukkelijk niet gesnoeid in de werkbeurzen, zo meldt het VFL, "ondanks een budgetdaling van 10 procent tijdens de voorbije twee jaar". Wel zijn kostenbesparende maatregelen genomen op andere projecten, zoals literaire manifestaties, én werkingskosten.
De werkbeurzen stimuleren de verwezenlijking van de creatieve plannen van Vlaamse auteurs. Naast auteurs van proza, poëzie, essay, theater en kinder- en jeugdliteratuur kunnen ook illustratoren en stripauteurs een beurs aanvragen. Voor de werkbeursronde 2011 dienden 125 auteurs een ontvankelijke aanvraag in. Op basis van de adviezen van diverse commissies, kende het Beslissingscollege van het VFL in totaal 392 werkeenheden (van telkens 2.400 euro) toe aan 99 auteurs. Het maximale aantal eenheden van acht gaat naar Peter-Holvoet Hanssen, Carll Cneut, Leonard Nolens, Klaas Verplancke, Bart Moeyaert, Benny Lindelauf en Tom Schamp. Zeven eenheden krijgen Peter Verhelst, Isabelle Vandenabeele, Luuk Gruwez en Sabien Clement.
Het VFL reserveert een bedrag van 940.800 euro voor werkbeurzen. Samen met de eerder toegekende werkbeurzen voor stripauteurs (goed voor 140.000 Euro), leidt dat in 2011 tot een totaalbedrag van 1.080.800 euro voor rechtstreekse auteurssteun. Dat is, vergeleken met de cijfers van 2010 (1.063.200 euro) een lichte stijging.

Van de 125 auteurs die een werkbeurs aanvroegen, deden 19 aanvragers dat voor het eerst. 12 van deze auteurs kregen ook daadwerkelijk een beurs. "Opmerkelijk is dat maar liefst zes van deze positief beoordeelde eerste aanvragers reeds vroeger een beurs ontvingen in het kader van de VFL-stimuleringsregeling", stelt het VFL. Die regeling biedt recent gedebuteerde literaire auteurs een extra financiële aanmoediging en economische ruimte om te werken aan een tweede Nederlandstalige literaire publicatie.

Tags: Letterenbeleid
Geplaatst door Dirk Leyman op 05-05-2011
Verwante berichten
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening