Nederlands Letterenfonds: 'Tijdschriften zullen subsidies blijven krijgen'

In een mededeling aan de redactie van het Nederlandse tijdschriften heeft Henk Pröpper, de directeur van het Nederlandse Letterenfonds, laten weten dat ook na eind 2012 centen zullen worden gevonden voor literaire tijdschriften.

De Nederlandse secretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Halbe Zijlstra, had eerder beslist dat voor de tijdschriften geen aparte financiering meer werd vrijgemaakt, een besluit dat alom op groot protest werd onthaald, temeer omdat het werd genomen tegen het advies van de Raad voor Cultuur in.

Pröpper laat nu weten hoe hij een en ander ziet evolueren: "Na een stevig maar constructief overleg met het Ministerie van OCW, waarbij de ambtenaren gevoelig bleken voor onze argumenten en de literaire en historische waarde van enkele tijdschriften wel degelijk onderkenden, stel ik me de toekomst als volgt voor. Het fonds houdt zich aan zijn huidige afspraken en subsidieert de tijdschriften tot en met 2012. Per 1 januari 2013 vervalt de regeling, dat punt is reeds beslecht. Wel maak ik ruimte vrij uit de eigen middelen van het fonds, om met het oog op thema's als talentontwikkeling, erfgoed, digitale ontwikkelingen en excellentie een aantal belangrijke tijdschriften structureel te blijven ondersteunen."

Maar Pröpper is realistisch. De centen zullen dus niet meer apart komen, maar moeten worden gezocht in andere potjes: "Feit blijft dat het budget flink krimpt en het fonds harde keuzes zal maken om op een zinvolle manier in de literaire tijdschriften te kunnen blijven investeren. Dat neemt niet weg dat er een kleine maar voor de literatuur essentiële slag is gewonnen en het fonds een deel van de tijdschriften binnenboord kan houden. Uw steun en positieve inspanningen waren daarbij onmisbaar, en zullen in de toekomst ook noodzakelijk blijven."

Het Nederlandse Letterenfonds zal na de zomer "in relatie tot het geheel van de bezuinigingen een overzicht krijgen van onze mogelijkheden".

Tags: Polemiek, Nederlandse literatuur, Letterenbeleid
Geplaatst door Hans Cottyn op 11-07-2011
Verwante berichten
Reacties
Er werden nog geen reacties geplaatst.
Geef uw mening